Локација

 

Република Македонија со главниот град Скопје е вкотвена во централниот дел на Балканскиот Полуостров и има Значајна географска местоположба, што е условена од природните погодности на долините и котлините низ кои водат важни комуникации, како и од релативно малата оддалеченост од Егејското и Јадранското Море. Преку Македонија по должината на Вардарската Долина се протега најкратката надолжна линија меѓу Средна Европа и Средоземното Море т.е. Блискиот Исток.Градот Струмица се наоѓа во југоисточниот дел на Македонија и со неговата популација од околу 100 000 жители , е најголемиот економски и културен центар во тој регион.Струмица ужива умерена медитеранска клима која е карактеристична и за целата струмичка долина. Топлите и суви лета и студените и влажни зими резултираат со температури кои можат да достигнат и до 40 степени Целзиусови во лето но и да паднат до -20 степени Целзиусови во зима. Средната годишна температура е околу 10 степени Целзиусови. Погодната клима и квалитетната почва го преставуваат најголемиот економски потенцијал во струмичкиот регион. Благодарение на единствената медитеранска клима, Струмичката долина е најголемиот производител на раноградинарски култури во Македонија.